Rezervišite brzo i jednostavnoPrilikom rezervacije apartmana ili sobe, prethodno je potrebno izvršiti upit .

Upit je moguće izvršiti popunjavanjem i slanjem formulara direktno sa web sajta, slanjem upita na fax ili SMS porukom.

Nakon poslatog upita očekujte u najkraćem mogućem roku povratnu informaciju o raspoloživosti apartmana ili soba.

U slučaju postojanja slobodnih termina, dobićete OBAVEŠTENJE O PRIJEMU UPITA (mailom, faxom ili SMS-om) sa informacijma o ceni smeštaja za traženi period, instrukcijama za plaćanje i rokom za izvršenje uplate naručenih usluga.

Nakon uplate dostavićemo Vam POTVRDU REZERVACIJE SA VAUČEROM.

Rezervacija nije validna sve dok se od The Only One Apartments & Suites ne dobije Potvrda rezervacije sa vaučerom.

Kada dobijete Potvrdu rezervacije sa vaučerom izvršena rezervacija postaje sigurna.

U slučaju da nema slobodnih termina za smeštaj u apartmanu dobićete OBAVEŠTENJE O ZAUZETOSTI APARTMANA.

Ukoliko iz bilo kog razloga želite otkazati rezervaciju, najljubaznije Vas molimo da to uradite blagovremeno, ili eventualno onog momenta kada saznate da Vam apartman nije potreban. Molimo Vas takođe da rezervaciju otkažete mailom, faxom ili SMS-om.

The Only One Apartments & Suites će biti Vaš dobar domaćin nekom narednom prilikom.