SMS upit 1. Otkucajte SMS poruku sledeće sadržine:

  UKUCAJTE VAŠE IME I PREZIME(razmak)
  UKUCAJTE VAŠE MESTO PREBIVALIŠTA(razmak)DRŽAVA(razmak)
  UKUCAJTE BROJ SOBA(razmak)
  UKUCAJTE BROJ OSOBA(razmak)
  UKUCAJTE DATUM DOLASKA – dan.mesec.godina(razmak)
  UKUCAJTE DATUM ODLASKA – dan.mesec.godina
   
 2. Pošaljite poruku na broj +381 63 783 69 68